Yönetim Danışmanlığı ‘nın Amacı:

Yönetim, kurumun alacağı yol ve süreçleri konusunda kurumun nabzını tutar. Kurumsal vizyonla değerlendirme, objektif ve tarafsızlık alınan kararlar aşamasında oldukça önemlidir. Yapısal büyüme ve gelişimde alınan kararların önemi büyüktür. Yönetimin doğru ve uygulanabilir kararlar alması önemlidir. Başlıca danışmanlık konuları;

• Stratejik Yönetim Süreci
• Kriz Yönetimi Sürecinde Atılması Gereken Önemli Adımlar
• Değişim Yönetimi Süreci
• Yönetim Becerilerini Geliştirme ve Liderlik Süreci
• Süreç Yönetimi
• Kurum Algoritmaları
• Kurumsal Gelişim Süreci
• Yönetimde Hedef Odaklılık ve Vizyon Geliştirme
Yönetim ekibinin yönetsel yetkinliklerini geliştirmelerini, ekiplerin paralel bir yönetim felsefesiyle yönetilmesini sağlamaya yönelik eğitim, fasilitasyon ve danışmanlık çözümleridir.
Yönetim Gelişim Danışmanlığı ile ilk ve orta kademe yöneticilerde ekiplerinin potansiyellerini ortaya çıkaracak yeni yaklaşımlardan beslenen, görev ve ilişki odağını dengeleyen araçlarla farklı bir bakış açısı yaratması hedeflenmektedir.
1.Yönetici Yetkinliklerini Değerlendirme
Yönetim ekibinin hem bireysel hem de ortak güçlü ve gelişim alanları belirlenir ve raporlanır.
2.İç Koçluk ve Mentorluk Programları
Organizasyon içi koçluk ve mentorluk modelinin oluşturulması ve ilgili yetkinlik gelişimini sağlayan danışmanlık çözümleridir.
3.Yönetici Gelişim Programları
Yönetsel yetkinlik gelişimini sağlayan, iş başı aktiviteleri ve takip çalışmalarıyla desteklenen modüler eğitim programlarıdır.

Kurumsal Gelişim Danışmanlığı’nın Amacı:

Kurumların ana stratejileri; büyüme, gelişme ve karlılık ekseninde ilerler.
Kurumun ileriye yönelik alacağı kararların, kurumun verimli bir şekilde gelişmesine yönelik olmalıdır. Bundan dolayı doğru yatırım, yeterli sermaye, uygun işgücü, pazar dinamikleri, saha oyuncuları, ticari getiri ve riskleri oldukça iyi ölçümlenmesi ve değerlendirilmesi gerekir.
Kurumsal Gelişim Planı Danışmanlığı sürecinde, kurumun dinamikleri en iyi şekilde değerlendirilerek, kurumun gelecek dönemli hedef ve stratejileri konusunda konularında uzman danışmanlarımızla sizlere destek olmaktayız.

Personel politikalarının gelecek vizyonu özelinde yapılandırılması, güncellenmesi,
İş gücü ve norm kadro çalışmalarının yapılması,
Kurum yetkinliklerine özel etkin bir işe alım sürecinin kurgulanması, performans ve yetenek yönetimi politikalarının oluşturulması, çalışan memnuniyetinin değerlendirilmesi, istihdam geliştirme ve şirket içi kariyer planlama altyapılarının hazırlanması destek olabileceğimiz başlıca alanlardır.
Characterix Envanterlerinden aşağıdaki alanlarda faydalanıyoruz;
• İşe Alımlar
• Terfiler
• Çalışanların Gelişim İhtiyaçlarının Belirlenmesi
• Kurumun Gelişim Haritasının Ortaya Çıkartılması
• Eğitimler

Finans Danışmanlığı’nın Amacı:

Kaynak optimizasyonu analizlerini yapmak, en uygun finansal kaynakların kurumunuz özelinde uygunluk analizi ve geçerli olacak çözümlerini devreye almak, daha verimli ve kalıcı çözümler sunmak için hangi finansal süreçlerin değiştirilmesi gerekliliğini ele aldığımız hizmetimizdir.
Güncel finansman enstrümanlarını gerek risk, gerekse maliyet yönetimi hedefleri konusunda kullanmak
Yönetim ve finans, raporlama ve muhasebe altyapı ve organizasyonlarının, mali verilerin yönetim odaklı kullanılması amacıyla reorganizasyonu ve yeniden yapılandırmasını sağlamaktır.

Danışmanlık

'Başarı Tesadüf Değildir’Danışmanlık Hizmeti , şirketlere uzun süre insan kaynağından, yönetim anlayışına, şirket organizasyonunda belirtilen başlıkların niteliklerine sahip olan yönetim kadrosuna,yerleşmiş olan yönetim anlayışına kadar tüm süreçleri kontrol eder.
Şirketlerin devamlılığının ve verimliliğinin sürdürülebilir olması ; şirket ve şirketteki bireyler arasındaki dengelerin iyi bir yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesiyle mümkündür.

 

Buyrun kahvemizi için..Şirketlerin devamlılığının ve verimliliğinin sürdürülebilir olması ; şirket ve şirketteki bireyler arasındaki dengelerin iyi bir yönetim sistemi ile ilişkilendirilmesiyle mümkündür.


Bİ GÖRÜŞELİM Mİ ?